INFORMACJA DLA KLIENTÓW NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z nowymi regulacjami, dbając o bezpieczeństwo danych naszych Klientów, informujemy
o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. To, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Państwem i kwestie te opisujemy w Polityce prywatności. W ramach naszej Firmy wiemy, że prywatność jest istotną wartością. Rozumiemy ją jako prawo do poszanowania naszych danych osobowych i kontroli nad informacjami na nasz temat. To również prawo do tego, abyśmy kontaktowali się z Państwem w takim czasie i w taki sposób, w jaki sobie życzymy.

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest: Kamil Lelewski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Lelewski, adres: Aleje Jerozolimskie 204,  02 – 486 Warszawa, wpisany do stosownych ewidencji: NIP: 1231099364, REGON: 142379050, https://elektroniczny-podpis.pl

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, a więc i Polski, podlegają szczególnej ochronie. Nasza Firma respektuje wszystkie uprawnienia naszych Klientów. Ustawodawca europejski postanowił uregulować kwestie ochrony danych osobowych i prywatności, wydając RODO. W ramach naszego przedsięwzięcia dołożyliśmy wszelkich starań, aby w pełni przestrzegać nowych przepisów i jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie co do prawidłowości naszych działań. Czuwamy nad tym, aby przestrzegać wszystkich reguł związanych z ochroną danych osobowych. Chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie pytania naszych Klientów.

Nasza Firma ściśle stosuje się do obowiązujących przepisów. Jesteśmy w pełni transparentni – jasno pokazujemy, jakie dane przetwarzamy, w oparciu o jakie przepisy, i jakie konkretnie prawa przysługują naszym klientom w tym zakresie (co zostało szczegółowo opisane w Polityce Prywatności). Wychodzimy naprzeciw oraz w pełni akceptujemy oczekiwania i decyzje naszych Klientów dotyczące przetwarzanych przez nas danych. Staramy się wyjaśniać wszystkie kwestie związane z danymi osobowymi prosto i przejrzyście. W Polityce Prywatności informujemy m.in. o:

  • podstawach prawnych i celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych,

  • okresie przetwarzania i kategoriach odbiorców danych,

  • o prawach osób, których dane osobowe dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (w tym aktualizowania), prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do wycofania zgody – o ile przetwarzanie danych opiera się na jej udzieleniu, a także o pozostałych uprawnieniach i sposobie kontaktowania się z nami celem ich realizacji.

Podejmujemy działania mające na celu pełne zapewnienie prywatności naszych Klientów, które wyraża się również w tym, że macie Państwo prawo zrezygnować z bezpośrednich kontaktów z naszej strony. Chcemy móc do Państwa dzwonić i pisać, oferować produkty i usługi, które, jak mamy nadzieją zainteresują Państwa i będą dopasowane do Państwa potrzeb – ale jeśli dokonacie innego wyboru, oczywiście będziemy to respektować. Klienci, którzy wyrazili sprzeciwy będą również mogli korzystać z naszych usług w sposób dostosowany do swoich oczekiwań.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.