Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Kamil Lelewski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kamil Lelewski, adres: Aleje Jerozolimskie 204,  02 – 486 Warszawa, wpisany do stosownych ewidencji: NIP: 1231099364, REGON: 142379050, https://elektroniczny-podpis.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa

 1. Cel przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla:
 1. zatrudnienia Pani/ Pana jako pracownika/współpracownika i tym samym realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu Pracy, Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych przepisów prawa, a także obowiązków wynikających z wewnętrznych przepisów firmy (art. 6 ust. 1 pkt b i c RODO).

 2. oraz na podstawie Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych;

 2. prawo do ich sprostowania,

 3. usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym” (w odniesieniu do punkt 3.2),

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie punktu 3.2,

 6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych.